Thứ Ba, 17 tháng 11, 2009

Hình ảnh kỷ niệm họp mặt


ù 
Từ trái qua : Bà Kim Yến, HS Lương Trường Thọ, ký gả Quỳnh Như, nhà thơ Thiên Hà (hàng đứng), NS Miên Đức Thắng, bà Minh Thạnh, nhà thơ Lý Thụy Ý và Ngọc An phu nhân Thiên Hà (hàng ngồi)
  
Nhà văn Trương Đạm Thủy và nhà thơ Thiên Hà
NHỮNG NGƯỜI NĂM CŨ...